Suomen OEL Oy on vuonna 1981 perustettu yksityisten suomalaisten optikkoliikkeiden omistama yhtiö.

Toiminnan tarkoituksena on luoda omille osakkailleen mahdollisimman hyvät ja monipuoliset edellytykset menestykselliseen liiketoimintaan tuoteportfoliota, hankintakanavia, yhteistyösopimuksia ja palveluliiketoimintamalleja kehittämällä.


Suomen OEL Oy is founded in 1981. Company is owned by independent Finnish optician shops.

The purpose of the operations is to create the best and most diverse conditions for successful business for company’s shareholders. This is made by developing product portfolios, purchase channels, co-operation agreements and service business models.